Vše o mé matce

– Cítíte se nepřijímána, nemilována?

– Neznáte svoji hodnotu, neumíte se ocenit?

– Ztratila jste víru v sebe sama?

– Máte nízké sebevědomí, nebo nesnášíte, když vám někdo klade odpor?

– Neumíte žít v dlouhodobém vztahu, nebo vás ubíjí stereotyp, ze kterého neumíte odejít?

– Jste zoufale tvrdohlavá, nebo se každému radši podvolíte?

– Neumíte se prosadit a nebo naopak jste egoistická?

Jakmile se začnete zajímat, proč jste právě taková, a nebo proč se dostáváte do těchto situací, zjistíte, za vším stojí Vaše matka. Právě ona je hlavní postavou Vašeho života, okolo ní se točí všechny Vaše nezdary a traumata, ona je zdrojem radosti a lásky, ale i nepochopení, nenávisti a soupeření. Vztah s matkou je nejsilnějším poutem našeho života. Je v něm mnoho lásky,vse o me matce nenávisti, bolesti, závislosti a zklamání. Je klíčem k pochopení sebe sama. 

V dětství ji bezmezně obdivujeme, chceme být jako ona, do zhruba tří let je matka absolutní vládkyní a středobodem světa. Jsme na ni totálně závislé. Právě tato závislost nám nedovoluje být sama sebou ze strachu, že nebudeme přijímané, nebudeme milované, že ztratíme lásku matky.

A tak mnohdy žijeme přesně podle stejného vzorce jako naše máma, žijeme v jejím stínu, žijeme její pohled na život i když se snažíme být jiné, jsme úplně stejné. 

Zatímco dříve byla hlava rodiny otec, který v rodině rozhodoval o všem, dnes bývá v pozadí, nebo chybí úplně. Matka, která často zastupuje jeho i svoji roli zároveň, má pak v očích dcery neomezenou moc a dokáže všechno. To pak v dceři vyvolává pocit, že ona tohle musí zvládnout taky, a logicky pak vzniká pocit nedostatečnosti. A tím se dostává do začarovaného kruhu sebeobviňování, nepokory, nenávisti k sobě samé, ze kterého neumí vystoupit.

Vztah s matkou je předobraz mého vztahu k sobě samé i k ostatním lidem. 

S matkou vzniká vztah již v prenatálním období, ona nám zprostředkovává genetické informace jak z jejího rodu, tak z otcova. Tomuto vztahu byly předobrazem vztahy žen, které se táhnou jako červená nit celou rodovou linii. Vztah s matkou je alfou a omegou našeho života a věrně jej kopírují vztahy s naším partnerem, našimi dětmi, na pracovišti, s kamarády. 

Můj vztah s matkou byl velmi komplikovaný, na jedné straně jsem byla hodnou holčičkou, poslušnou na slovo, ochotnou vždy pomoci a být vždy k dispozici s radou, pochopením. Nechala jsem se využívat a nic jsem nechtěla. Nevěřila jsem si, ztratila jsem důvěru v život. Na druhé straně jsem byla rebel, který se chtěl prosadit, šel hlavou proti zdi, ničeho se nebál. měl vlastní názor. Tyto dva protipóly se ve mně bojovaly.

Když maminka zemřela, cítila jsem šílený vztek, že mě opustila, pod kterým ale byla ukrutná bolest a bezmoc.  Nebyla jsem schopna žít, měla jsem pocit, že můj život již nemá cenu. Ja sama jsem se cítila bezcenná.

 Vše o mé matce je workshop, kde se praktickými cvičeními podíváte na Váš vztah s matkou. Zažijete rodovou konstelaci, kdy se energeticky vyrovnají generace žen před Vámi a vy budete schopna přijímat energii. Odpustíte matce co Vám kdy provedla a odpustíte sobě, že jste na sebe mnohdy vzaly více, než unesete, jen abyste zůstaly s matkou ve spojení. Místo toho tato spojení nahradíte skutečnou láskou a soucitem. Za nějakou dobu pocítíte, že se Vaše zátěž zmenšila a vzrostla Vám sebedůvěra, jako by Vám narostla křídla, jež Vám umožňují létat. Také zjistíte, že se Vám zesílila schopnost objektivity a jasného pohledu a jste schopny odhalit pokoušení Vás stáhnout zpátky ke starým vzorcům myšlení a chování. Nyní jste připraveny si vytvořit novou realitu, žít vlastní život.

Pokud ti právě proběhlo hlavou, že Tvůj vztah s maminkou máš skvělý, ano, může být. Ale jaký vztah máš s partnerem?

Cena za workshop Vše o me matce je 4.500 Kč / 180 EUR

Avšak pro Vás je nyní speciální cena 3.500 Kč / 150 EUR

 Jako bonus obdrží každá účastnice 1 hodinu individuální konzultace v ceně 1.980 Kč zdarma.

 

                                                             25. – 27.  9. 2015       Olomouc

                                                             23. – 25. 10. 2015      Praha

                                                             13. – 15. 11.  2015      Brno

Začínáme v pátek od 17 hodin, o víkendu od 9 hodin. Plánovaný konec je v neděli v 17.hodin. Počet míst je omezen na 7 účastnic.

Vím, jak je tohle téma ožehavé, proto pracuji jen v malých skupinkách, aby každá z žen měla dostatek soukromí a imnitity, prostoru pro sebevyjádření. Vzhledem k těmto skutečnostem je nutná rezervace na workshop, ta je platná po zaplacení rezervačního poplatku ve výši 70€. Po zaplacení obržíte podrobné informace o místě konání a další organizační pokyny.

Přihlášky na workshop „Vše o mé matce“

Cena za tři dny nabité informacemi a návody jak být samostatnou ženou, přestat se bát, jít si za svým a rozhodovat se podle toho co chcete vy, je srovnatelná s cenou, kterou investujeme do svých blízkých, abychom si zasloužili více jejich lásky. Avšak tato investice je bezednou studnou, pokud si nevážíme samy sebe. A tak raději investujme samy do sebe, to má pro nás mnohem větší hodnotu.

Kdybych já měla možnost před lety zúčastnit se takového semináře, neváhala bych ani chvíli. Mnohem dříve bych si srovnala sama v sobě svůj vztah s maminkou, našla bych odvahu postavit se sama za sebe, bez potřeby stálého obhajování. Cítila bych svoji hodnotu a nenechala se sebou jednat jako s kusem hadru.

 

Přihlášky na workshop „Vše o mé matce“

JSEM ŽENA.. aneb jak být sama sebou.

Ebook se kterým se můžete vydat na cestu k sobě samé.
Odběr novinek
Děkujeme
Zavřít