O mrtvém koni

Přísloví Indiánů z kmene Dakotů: „Když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, sesedni!“

Nicméně v profesionálním životě často prosazujeme jiné strategie, podle kterých se v takovéto situaci pokoušíme jednat:

Naším koněm může být partner, vztah, práce, firma,…. Vyberte si podle libosti variantu, která Vám nejlépe pasuje. A pak se podívejte proč zachraňujete mrtvého koně, který se nezvedne, i kdyby na něm čert jezdil…

Co Vás vede k zachraňování mrtvého koně?

Když –

 • odmítáme si přiznat, že náš kůň je mrtvý
 • říkáme: „Vždyť ten kůň přece jezdil…“
 • soucítíme s mrtvým koněm
 • stále s mrtvým koněm setrváváme a doufáme
 • samy chodíme po seminářích, protože se bojíme opustit mrtvého koně
 • navštívíme jiná místa, abychom se podívali, jak se tam jezdí na mrtvých koních
 • založíme výcvikový kurs, abychom se naučili lépe jezdit na mrtvých koních
 • vypracujeme srovnávací přehledy různě mrtvých koní
 • upravíme kritéria, podle kterých se určuje, zda je kůň mrtvý
 • založíme spolek JEZDCŮ NA MRTVÉM KONI
 • přesvědčujeme se, že je lepší mrtvý kůň než žádný kůň
 • zapřáhneme několik mrtvých koní k sobě, aby se jim společně lépe táhlo
 • prohlásíme, že žádný kůň nemůže být natolik mrtvý, aby se na něm ještě nedalo jezdit
 • uvolníme dodatečné prostředky na zvýšení výkonu mrtvého koně
 • zakoupíme něco, po čem bude mrtvý kůň běžet rychleji
 • nasedneme na svého starého slabého osla a zamaskujeme ho mrtvým koněm
 • nosíme mrtvého koně sami
 • zdvojnásobíme příděly krmení
 • prohlásíme, že mrtvý kůň byl už od samého počátku naším cílem
 • budeme zapírat, že jsme kdy nějakého koně vůbec měli
 • začneme dělat všechno možné, jen abychom nemysleli na to, že náš kůň zhebnul a my se cítíme pod psa

A zatímco stále čekáme, vymýšlíme, spekulujeme a laborujeme jak oživit mrtvého koně, uplně zapomeneme, že vedle, přímo u nosu, běhá v ohradě mnoho krásných koní, plných života…

Jedinou cestou jak se vypořádat s mrtvým koněm je, najít odvahu přiznat si, že už není opravdu žádná naděje na znovuvzkříšení našeho mrtveho koně. Koně pohřbít, oplakat, a vykročit k výběhu a jen tak si stoupnout a chvíli počkat… Náš kůň přiběhne k nám, najde si nás… A tak budete mít jistotu, že je živý! 🙂

Komentáře

Leave a Comment (0) ↓